Till startsida

Camilla Rothschild Hillborg

Alla har vid det här laget hört sin ledning säga att ”omvärlden förändras i en allt snabbare takt, och vi måste förändras med den”. Men få ger medarbetarna strukturerad vägledning i hur det ska gå till.

Många av oss arbetar i företag som kämpar med förändringar som ett led i ökad digitalisering, agilisering och robotisering. Alternativet är ju att stanna i utvecklingen – och dö. Men tänk om vi sliter och stressar upp oss förgäves? Enligt Gartner är det så många som 70% av alla IT- implementationer som inte når önskade effekter. Och orsakerna till det stavas varken system, processer eller organisationsstrukturer. Orsakerna är vi, människorna, som sällan hoppar av glädje inför nya arbetssätt.

På ICA-Gruppen förstod man tidigt att man behövde ta människoperspektivet på allvar. Koncernen skulle behöva genomgå ett stort och växande antal förändringar för att fortsatt vara starka på marknaden. Att få medarbetarna att förändras var en nyckel.

Camilla Rothschild Hillborg och Johanna Wiking berättar om hur de tog fram ett strukturerat arbetssätt för förändringsledning för ICA-Gruppen, ett ramverk som nu används inom hela koncernen.

Camilla Rothschild Hillborg är civilingenjör i grunden och har i många år verkat som chef, förändringsledare och projektledare inom stora svenska bolag, däribland ICA. Hon är certifierad coach och förändringsledare har under åren stöttat många medarbetare och ledare genom förändringar. Camilla arbetar idag som managementkonsult på MUM Consulting.