Till startsida

Daniel Åberg

Kullabergs Naturreservat ligger i det nordvästra hörnet av Skåne och drivs av Länsstyrelsen i Skåne.  Kullaberg har en mängd växter och djur, och är samtidigt ett välbesökt turistmål med över 600.000 besökare per år.

Det är så klart utmanande att försöka balansera bevarandet av den biologiska mångfalden samtidigt som man vill främja besöksströmmen i området. 

Daniel Åberg är platschef på Kullabergs Naturreservat i Skåne. Tillsammans med Jimena Castillo driver han det komplexa projektet "Together We Can", designat för att stötta aktiviteter för att göra Kullaberg till den första hållbara turismdestinationen i Sverge.