Till startsida

Elisabeth Andréas

Stadsmissionen i Göteborg driver ett projekt kallat  Matcentralen - där matsvinn från livmedelslager tas om hand från grossister och tillverkare, mat som annars hade slängts och bidrar med detta  till en bättre vardag för samhällets mest utsatta. 

Elisabeth Andréas driver projektet sedan 2018, och har innan dess en lång bakgrund inom FMCG och den stora kedjan Willy's.

 

Elisabeth Andréas
Projektledare, Matcentralen