Till startsida

Greta Rask

Greta Rask (www.raskutveckling.se) har i drygt 30 år varit nyfiken på vilka mekanismer som frigör kreativitet, mod och förändringskraft i organisationer. 

Hon ser den hierarkiska organisationens begränsningar och stödjer framtidsaktivister som har mod och kraft att utmana och skaka om det rådande paradigmet. Greta känner sig hemma lite överallt, har bott och arbetat i samtliga världsdelar och pratar flera språk. Hon är författare samt arbetar som Gestaltpraktiker i organisation och som Gestaltterapeut. Pågående bokprojekt handlar om hur team kan stärka sina samarbetsmuskler: Team-kraft i en ny tid