Till startsida

Håkan Wänglund

Projekt Helios var ett åtta-miljarders projekt för att bygga en ny massafabrik i Timrå. Det bestod av totalt 13 delprojekt, varav 9 för själva anläggningen och 4 för marknad, kvalitet, vedförsörjning och verksamhetstillstånd. Projektledningsgruppen bestod av ca 150 personer varav ca 40 från SCA.

Föreläsningen delar Håkan Wänglund med Ingela Ekebro, projektdirektör hos Helios. Håkan är projektchef hos Helios och maskiningenjör. Innan projektet var Håkan chef för mek- och byggprojekt inom SCA:s underhålls projektavdelning. Både Håkan och Ingela Ekebro har deltagit från idéstadiet via förstudie, förprojekt till färdig fabrik.