Till startsida

Henrik Olofsson

Celemi är ett företag som arbetar med experimentellt lärande där man låter varje individ få uppleva och skapa sina egna slutsatser. Genom affärssimuleringar och dialogprogram bryter man ner komplexa ämnen och gör det möjligt för deltagarna att skapa sina egna förståelser och sedan koppla dessa till sin egen organisation och verklighet.

Celemi Cayenne:

Lär dig hur du kan förutse och navigera i ett projekts fallgropar. Under denna tävlingsinriktade projektsimulering kommer du att få förbereda, inspirera, engagera och skapa förutsättningar för dina projektmedlemmar att fullt ut bidra i framtida projekt med en djupare förståelse för projektets kritiska framgångsfaktorer.

Celemi Agile Move

Nå framgång i en ständigt föränderlig värld genom att tillämpa agila principer. Du kommer att arbeta i team för att utforska och utveckla ett agilt tankesätt.

Henrik Olofsson är Global Key Account Manager på Celemi där han dagligen hjälper stora organisationer att genomgå förändringsresor genom utveckling av personal och enheter. Han är expert inom lärande och har de senaste sju åren jobbat aktivt med att driva organisationer framåt genom att bland annat utveckla personalens kunskaper och förståelser för strategier, ledarskap, företagsekonomi och organisationsstrukturer.