Till startsida

Ingela Ekebro

Projekt Helios var ett åtta-miljarders projekt för att bygga en ny massafabrik i Timrå. Det bestod av totalt 13 delprojekt, varav 9 för själva anläggningen och 4 för marknad, kvalitet, vedförsörjning och verksamhetstillstånd. Projektledningsgruppen bestod av ca 150 personer varav ca 40 från SCA. 

Ingela Ekebro är projektdirektör för projekt Helios och var ytterst ansvarig från förstudien, som startade 2014 och hela vägen till genomfört projekt och uppstart 2018. Projektet lyckades leverera på tidplan, inom budget, och utan allvarliga olyckor. Föreläsningen delar hon med Håkan Wänglund, projektchef hos Helios, och även han deltagare under hela projekt Helios.

Ingela är energiingenjör i botten, med en bakgrund som produktionsansvarig för flera avdelningar i SCAs massafabrik i Östrand. Därefter produktionsdirektör och sedermera affärsområdeschef massa 2008-2015.

Ingela blev med projekt Helios utsedd till Årets Projektledare 2019 av Svenska ProjektAkademien.