Till startsida

Jimena Castillo

Kullabergs Naturreservat ligger i det nordvästra hörnet av Skåne och drivs av Länsstyrelsen i Skåne.  Kullaberg har en mängd växter och djur, och är samtidigt ett välbesökt turistmål med över 600.000 besökare per år.

Det är så klart utmanande att försöka balansera bevarandet av den biologiska mångfalden samtidigt som man vill främja besöksströmmen i området. 

Jimena Castillo är projektsamordnare inom natur och miljö på Kullabergs Naturreservat i Skåne. Hon driver det komplexa projektet "Together We Can", designat för att stötta aktiviteter för att göra Kullaberg till den första hållbara turismdestinationen i Sverige.