Till startsida

Johan har en examen i beteendevetenskap med inriktning på organisation och ledarskap från Linköpings Universitet, och en Master Business Administration, fokus på företagsutveckling i Norden från Arcada University of Applied Sciences, Helsingfors. 

Han har över 20 års erfarenhet av praktisk projektledning, arbetat med IT införande och förändringsledning i telecom, tidningsbranschen, energiförsäljning, energiförsörjning, energiproduktion och vattenrening. Johan har föreläst om projektledning i Helsingfors och Lund. 

Johan har i över 10 år jobbat som konsult inom praktisk projektledning och arbetet som programledare, projektledare och införandeledare för projekt i hundramiljonersklassen. 

Johan är certifierad PMP och Vice President Volunteers i PMI Sweden Chapter. Han älskar att dyka och undersöka nya kontexter.

 

Johan Steimer