Collective intelligence for the development of organizations and projects

 

Johanna Fransson

 

Book>>

Dagens organisationsmiljöer, projekt såväl som företag, är idag fyllda av
kunskapsmänniskor. Det ligger i vårt intresse att fånga så mycket som möjligt
av den kunskap som medarbetare och kollegor besitter, inte bara den som hörs
eller syns mest. Så hur skapar vi förutsättningarna för en likvärdig dialog, hur
samlar vi på ett bra sätt kollektiv intelligens för att utveckla våra projekt och
organisationer? Denna workshop väver ihop en genomgång av användbara
deltagaraktiva processer och workshopmetoder med att skarpt testa metoderna
och dela erfarenheter med varandra. Med dig hem får du tips och erfarenheter
från andra deltagare såväl som konkreta verktyg att testa i vardagen.

Speaker Biography

Med ett smittande engagemang och stort intresse för kommunikation och förändringsledning leder Johanna processer, projekt och program inom organisationsutveckling och digitalisering. En stor del av sin tid ägnar hon åt att skapa effektivare samtal, möten, utbildningar och workshops tillsammans med kollegorna på konsultbolaget Arkatay Consulting. 

Talent Triangle

Strategic and Business management - Leadership