Till startsida

Johnny Fyrman

Projektledare 20+ år, både som leverantör och inom kärnverksamheten. Jobbat med allt från systemutveckling och försäljning till strategisk IT-chef. Idag med och skapar ett PMO inklusive arbetssätt på Södra Skogsägarna. Tror på gruppens förmåga att jobba tillsammans och leverera förändring.

Projektkultur – framgång eller katastrof

Vad är ett projekt för DIG?
I vårt dagliga arbete som projektledare möter vi olika utmaningar. Något som påverkar oss utan att kanske finnas på pränt är det som kallas kultur. Det sitter i väggarna eller i alla fall i beteendet hos olika personer som är kulturbärare. Högste chefen, våra projektbeställare eller andra nyckelpersoner. Ett talesätt säger att kultur äter strategi till frukost. Hur kan vi påverka vår projektkultur och finns det en bra ”strategi”?

Krav för att bli ett projekt, Projektledarens roll.
 
Allt oftare möter jag personer som har titeln projektledare. Men för mig är de inte projektledare om jag tittar på arbetsuppgifter, ansvar och arbetssätt.  Hur lyfter/försvarar vi vår profession och arbete till rätt identitet? Eller är begreppet projektledare förbrukat, är det dags för förändringsledare eller xx?
 
Titel eller profession Kulturförändring – kultur äter strategi till frukost

Om du ställer frågan till några personer – Vad är ett projekt? – så kommer du att få olika svar. Definitionen av ’projekt’ ligger som grund för några av de förväntningar du kommer att behöva hantera som projektledare. Vilka krav ska vi ställa på ett projekt för att nå framgång och vilka fallgropar finns? Hur värderar och väljer vi projekt För oss som projektledare kan det vara skillnaden mellan framgång eller katastrof. Vilka projekt som genomförs, projektmodell och hur vi jobbar, eller förväntningar på mig som projektledare. Ska vi administrera, stödja eller styra? Tydlighet kring processer och digitala verktyg kan ge oss större framgång.

Framgångsfaktorer och vad vi kan påverka i ledarskap med processer och digitala verktyg

Alla delar handlar om projekt och projektledning och den identitet som följer med detta och som sammanfattat blir projektkultur. Helhet som ger framgång.

Talent Triangle

Technical, Leadership, Strategy

Language

Swedish

 

 

  • måndag mars 11 2019