Till startsida

Kristian Rönn

Dubbel bokföring infördes för mer än 500 år sedan. Denna kan ses som själva grunden för den nutida marknadsekonomin, eftersom den mäter ett företags framgång inför investerare och kunder, och visar grunden för beskattning.

Dagens samhälle, investerare, kunder och andra intressenter kräver även information om hur hållbart ett företag är. För att underlaget för hållbarhet ska kunna anses som trovärdigt, krävs dock att man utgår från solida ekonomiska principer, automatisering och digitalisering. Kristan Rönn kommer att ge en överblick över framtiden för digitaliserad och standardiserad hållbarhetsrapportering.

Kristian är the CEO and grundare av Normative.io, ett mjukvaruverktyg för att mäta företags hållbarhet. Han är även projektledare och forskare på the Global Challenges Foundation. Kristian Rönn har sin bakgrund inom matematik, filosofi, datavetenskap och artificiell intelligens. Innan han startade Normative arbetade han vid the University of Oxford’s Future of Humanity Institute.