Till startsida

Lars Wendestam

Lars Wendestam, PMP arbetar som senior konsult på Human IT AB. Lars arbetar med digital transformation och digitala strategier och med utbildning inom projekt & programstyrning samt Business Analysis. Lars är författare till ett antal böcker inom IT Management. Bland annat om hur man arbetar strukturerat med riskstyrning av projekt samt arbetssätt för att bedriva digital transformation (det digitala paraplyet). Lars ha även medverkat i PMIs arbete med granskningar av de nya foundation standarderna som genomfördes under 2017, inkluderat PMBOK version 6.

Hur man använder PMIs PPP-processer (Portfölj, Program, Projekt) i ett verksamhetsledningssystem

Många företag och organisationer har ett behov av att införa strukturerade arbetssätt för hur man genomför projekt och hur dessa ska förhålla sig till övergripande förändringsprogram, investeringsportföljer samt samordnad styrning av projekt genom program management. Vanligtvis etableras organisationens processer i ett verksamhetsledningssystem som därefter ligger till grund för att hantera alla krav på compliance som ställs mot verksamheten. Beroende av typ av compliance stödjer verksamhetsledningssystemet olika regulatoriska krav. Vanligt är att det ska stödja ett kvalitetsledningssystem (QMS) baserat på ISO 9001, ett miljöledningssystem (EMS) baserat på ISO 14001 med flera. Många verksamheter har valt att införskaffa projektstyrningsmetoder för att säkerställa att verksamheten etablerat ensade arbetssätt i projekt. En grundfråga är dock varför man inte gör detta direkt mot PMIs standarder. Varför gå omvägen via en projektstyrningsmetod? Detta föredrag kommer att visa på hur man han etablera ett verksamhetsledningssystem som baseras på PMIs samtliga fem foundation standards [PMBOK, Program Management, Portfolio Management, Business Analysis, OPM3], samt standarden för Business Change Management.
 

Talent Triangel

Teknisk/strategisk

Språk

Svenska

 

  • måndag mars 11 2019
    • 18.00
      C58Hur man använder PMIs PPP-processer (Portfölj, Program, Projekt) i ett verksamhetsledningssystem+Lars WendestamLars Wendestam