Till startsida

Lena Dubbelman och Karl Söderman

En regnig höstdag 2001 så höll Lena Dubbelman sin första presentation om portföljhantering. Det som då presenterades var ett Telco företags första steg att få ordning på sin utvecklingsportfölj. Under åren som gått har Lena fortsatt att fördjupa sitt kunnande och breddat sin erfarenhet. Numera har hon mer än 30 års internationell erfarenhet inom området projekt, program och portföljhantering. Uppdragen har varierat från projekt / portföljledning, PMO-etablering, metodutveckling och implementering, analys av organisatorisk projektmognad till design och implementering av projektportfölj-verktyg. Sina erfarenheter har hon delat med sig av på flertalet internationella konferenser och i kurser för Projekt-, Program- & Portfölj-ledning samt PMO-etablering. Lena är numera ansvarig för Nordeas investeringsportfölj för koncernfunktioner och kommer att presentera hur man lyckades implementera nya sätt att arbeta på ett kvartal.

Karl Söderman har 8 års erfarenhet från finansbranschen i London, Luxemburg, Zürich och Stockholm inom kapitalförvaltning, investment banking och koncernfunktioner. Under dessa år har han arbetat med affärsutveckling, product control, projekledning och project portfolio management. Han använder idag dessa erfarenheter för den strategiska planeringen och prioriteringen av Nordeas investeringsportfölj för koncernfunktioner.

From Zero to Hero

Går det att ena en grupp av seniora chefer som inte har en gemensam ledningschef? Går det att gemensamt bestämma hur investeringar ska fördelas, utan att en enskild chef fattar det yttersta beslutet?

Dessa frågor ställdes till projektportföljledningen för Nordeas koncernfunktioner. Utmaningen var att fördela investeringarna i en portfölj som bestod av projekt som täcker allt från regulatoriska krav, HR-system, företagets hemsida till robotisering och därmed ge råd för hur de skall prioritera mellan banklicenskrav och en bra arbetsmiljö.

Vi lyckades! Kanske inte 100%, men tillräckligt nära för att få ett erkännande att vi adderade värde och fick dem att börja tänka på vad som var bäst för företaget. Vi berättar om vår resa och vilka metoder och verktyg som vi använde för att nå målet.

Talent Triangel

Strategisk och business

Språk

Svenska