Till startsida

Malcolm Scott

Hållbarhet är inte längre en fluga utan en nödvändighet, både för vår planet och för varje företags existens. Fler och fler företag arbetar projektbaserat, vilket ställer högre krav på att hållbarhet integreras hela vägen från styrelse och ledning till där utvecklingen sker och där projekt bedrivs.

Malcolm Scott ger tillsammans med Malin Svensson en bakgrund till vad som menas med begreppet ”hållbarhet” och hur detta bör integreras i verksamheter. 

Malcolm arbetar på PwC med frågor kring projektstyrning. Han har god erfarenhet av att hjälpa bolag identifiera och hantera sina projektrisker.