Till startsida

Malin Svensson

Hållbarhet är inte längre en fluga utan en nödvändighet, både för vår planet och för varje företags existens. Fler och fler företag arbetar projektbaserat, vilket ställer högre krav på att hållbarhet integreras hela vägen från styrelse och ledning till där utvecklingen sker och där projekt bedrivs.

Malin Svensson ger tillsammans med Malcolm Scott en bakgrund till vad som menas med begreppet ”hållbarhet” och hur detta bör integreras i verksamheter. 

Malin arbetar på PwC med hållbarhetsrelaterade frågor. Med lång erfarenhet från internrevision har hon en god förståelse för hur risker identifieras och bör hanteras och hur detta arbetssätt även kan appliceras på hållbarhetsrelaterade risker.