Till startsida

Nina Jansdotter

Nina Jansdotter är beteendevetare och en av landets mest kända karriärcoacher. Hon har skrivit ett stort antal böcker inom personlig utveckling och karriärstrategier. Nina är en flitig nätverkare och influencer som har 30 000 kontakter på LinkedIn. 

Nina medverkar ofta i media i olika sammanhang och hon har skrivit ett antal böcker inom personlig utveckling och karriärplanering. Ett av hennes största intressen är sociala medier, där hon har byggt upp ett stort nätverk samt har specialkunskaper kring hur de kan användas för att nätverka och bygga personligt varumärke, något hon även ofta föreläser om. Som föreläsare har Nina en coachande stil och trivs bäst i sammanhang där det även är dialog mellan föreläsaren och deltagarna så att alla är aktiva och få chans att vara med och påverka innehållet.