Till startsida

Rolf Medina verkar som organisationskonsult och produktägare inom Future of Organizing samt Highly Engaged People och har vid sidan av att vara verksam i affärslivet, forskat och undervisat på bl.a. Umeå Universitet och UCL i London.

Han innehar en PhD i Management, MSc i Project Management samt en BSc. i Mechatronics and Computer Engineering.

Rolfs fokus är att stödja organisationer att bli människocentrerade och hälsosamma baserat på tillit, jämlikhet och välmående. Dessutom har publicerat ett flertal artiklar och böcker, bl.a. Teal.Tillit.Transparens tillsammans med Alicia Medina.”

Rolf Medina