Till startsida

Rolf Medina

Att bemanna projekt rätt, baserat på människors kompetens och det specifika projektsammanhanget är en framgångsfaktor. Och det är svårt. Det är också svårt att kunna hitta de "dolda kompetenser" i en organisation. Framför allt i projektorienterade organisationer.

HEP (HighlyEngagedPeople) är ett verktyg som matchar rätt person till rätt roll i projektet. Här tar man hänsyn inte bara till kunskap, utan också till människors kapabilitet såsom förmågan att lära sig nya saker, att hantera komplexitet, sociala kapabilitet och ledarskapsegenskaper. Sammanhanget, såsom företagskultur och specifika omständigheter som kan vara en pågående omorganisation eller snabb tillväxt, räknas också in via denna innovativa AI lösning. 

När bemanning av ett projekt är gjord på ett sätt där det tas hänsyn till hela människans kompetens så skapas framgångsrika projekt samt engagerade och lyckliga medarbetare.

Rolf har en B.Sc. i Mechatronics and Computer Science,  M.Sc. i Project Management samt Ph.D. i Programme and Project Management.

Han är affärs,- och organisationskonsult, föreläsare vid Umeå Universitet och UCL i London, och har även skrivit boken "Managing Project Competence - The Lemon and the Loop".

Rolf Medina
Ph.D. Projekt och programledning