Till startsida

Ylva Pålsson

Ett team kan se olika ut i olika skeden av ett projekt. En flexibel kontorsmiljö har fördelen att den är lätt att anpassa utifrån ett teams storlek eller andra behov. Att inte behöva göra stora anpassningar så snart en förändring står för dörren är ett både hållbart och effektivt sätt att utnyttja såväl lokaler som resurser.

För att kunna nyttja ett teams fulla potential måste man även ta hänsyn till dess olika individer. Och alla individer har olika behov. Var, när och hur man presterar bäst varierar stort. Genom att jobba aktivitetsbaserat kan allas behov tillgodoses. Även teamets.

Ylva Pålsson och Malin Pansell har många års erfarenhet av att skapa och utveckla aktivitetsbaserade arbetsplatser inom IKEA och andra företag. De är erfarna förändringsledare som ger konkreta råd om hur företag lyckas skapa hållbara och produktiva arbetsplatser.