Till startsida

Daniel Karlsson arbetar för närvarande som senior projektledare inom life science. Med rötter från Uppsala Universitet har han tidigare arbetat med innovation av start-upverksamheter, såsom mobila bränseceller och sociala robotar. Han har även startat och drivit ett konsultföretag med focus på projektledning i Uppsala. Genom hela hans karriär har dataanalys varit en viktig hörnsten, och detta intresse ledde tidigt till utforskning av AI. Att förstå hur AI och andra paradigmskiften påverkar rollen som projektledare är ett stort intresse.

Daniel Karlsson is currently working as senior project manager within life-sciences. With roots at Uppsala University, he has previously worked with innovation at start-ups such as portable fuel cells and social robots, as well as started and managed a consulting company focusing on project management in Uppsala. Throughout his career, data analysis has been a cornerstone, and this interest led to early exploration of AI. Understanding how AI and other paradigm shifts impact the project management role is a keen interest.