Till startsida

Ulrika Linne har 15 års erfarenhet av att leda olika industriella projekt gällande R&D, kvalite och affärsförändring. Hon är specialist på problemlösning, vilket har varit en röd tråd genom alla hennes projekt. Med en bred kunskap i både teknologi och projektledning, har hon byggt upp en bank av erfarenhet som hon delar med sig av med både humor och allvar. Ulrika har en magisterexamen i maskinteknik och driver för närvarande sitt egna företag som projekt coach.

Ulrika has 15 years of experience leading various industrial projects; in R&D, Quality and Business Transformation. She specializes in problem solving, which has been a common thread through all her projects. With broad knowledge in both technology and project management, she has built up a bank of experience that she shares with both humor and seriousness. Ulrika has a master's degree in mechanical engineering and currently runs her own company as a project coach.