Till startsida

Betydelsen av hållbara projekt och en regenerativ approach

Main hall SEADatum: 12 Mar 2024 kl 13:00PDU-Code: C1812GYDLD+

Hållbarhetschef för Ramboll Sverige innebär att Åsa är ansvarig för att utveckla verksamheten så att vi i alla våra samarbetsuppdrag levererar mer hållbara lösningar men också lever som vi lär. Ramboll är en stiftelse som drivs av syftet att skapa hållbara samhällen där människor och natur blomstrar. Utifrån detta syfte kommer våra ambitioner, vårt beteende i vardagen, och vårt engagemang för att skapa mervärde för våra samarbetspartners.