Till startsida

Practical Business Development with Support from PMI's Guide to Business Analysis

Hall HAVDatum: 12 Mar 2024 kl 15:15PDU-Code: C181JHQO3I+

PMI har som stöd för både organisationers- och personlig utveckling publicerat ett antal guider. Dessa är indelade i tre grupper, ”foundational standards”, “practices standards & frameworks” samt “practice guides”. De s.k. foundational standards utgörs av guider som berör grundläggande områden för att projektrelaterat arbete ska fungera i en verksamhet. Här ingår exempelvis PMBOK (Projet Management Body Of Knowledge), samt guiderna för program och portföljstyrning. Även PMIs guide to Business Analysis utgör en foundational standard. Den är precis som PMBOK en ANSI-standard samt är den guide som utgör fundamentet i PMI-PBA certifiering (Professional in Business Analysis). Guiden beskriver hur man på ett praktiskt sätt kan bedriva verksamhetsutveckling och relaterat analysarbete. Guiden fördjupar även det praktiska tillvägagångssättet i kravanalys och utgör här ett komplement till PMBOK.  Under denna föreläsning ges en översikt om guidens struktur och uppbyggnad, samt beskrivningar hur man kan använda den praktiskt i samband med verksamhetsutveckling och kravanalys. Många verksamheter saknar ett strukturerat arbetssätt för hur man tar fram ett Business Case att lägga fram för beslut inför en ledningsgrupp. Hur man utformar ett sådant utgör ett exempel på vad som ingår i PMIs guide to Business Analysis. Förändringsarbete kräver att det finns strukturerade underlag för beslutsfattande, vilket guiden på olika sätt understödjer.