Till startsida

The universal laws included in the project management of the future

Hall HAVDatum: 12 Mar 2024 kl 13:00PDU-Code: C181696FNI+

Vi förväntas leverera i en alltmer pressad miljö med inslag av snabba och stora förändringar. Snabb teknikutveckling ställer nya krav på oss och vi skapar även nya förväntningar på oss själva. I detta blir ditt självledarskap och hur teamet jobbar med - eller mot - omständigheterna en avgörande framgångsfaktor. Vissa team bara lyckas och andra inte hur mycket som än tycks kastas i deras väg. Detta hänger det ihop med hur de tacklar utmaningar och spelar (eller inte) tillfälligheter som ges. I detta seminarium utforskar vi hur framtidens framgångsrika projektledning kan hämta nycklar i de uråldriga universella lagarna. 

 

Our projects are expected to deliver in a faster and faster changing world. New technologies create new demands on us, and we set new expectations on ourselves. Your self-leadership and how the team works with - or against - the circumstances become a crucial success factor. Some teams just succeed, no matter how much seems to be thrown their way. This has to do with how they tackle challenges and play (or not) the circumstances that are given. In this seminar, we explore how the ancient laws of the universe holds the keys to the future of successful project management.