Till startsida

Navigating the Future: PMOs as Strategic Partner and Catalyst in the AI Era

Main hall SEADatum: 12 Mar 2024 kl 10:15PDU-Code: C181XFBWFQ+

Denna paneldiskussion kommer att fördjupa sig i hur PMO:er blir integrerade för att främja organisatorisk smidighet, förbättra projektledning med AI-teknik och säkerställa strategisk anpassning för att driva företag mot tillväxt.

Designad för både PMO- och projektledningsproffs samt entusiaster, lovar den här diskussionen att erbjuda värdefulla perspektiv på skärningspunkter i PMO-resan, och belysa PMO:s avgörande roll för att navigera i komplexiteten i det moderna affärslandskapet.

 

Join us for an insightful panel discussion titled 'Navigating the Future: PMOs as Strategic Partners and Catalysts in the AI Era,' where industry experts Alexandre Rezende, Peter Bergevald, and Ricardo Sastre Martin will explore the evolving role of PMOs in driving digital transformation and leveraging AI for innovation.

This session will delve into how PMOs are becoming integral in fostering organizational agility, enhancing project management with AI technologies, and ensuring strategic alignment to propel businesses toward growth. Designed for PMO and Project Management professionals and enthusiasts alike, this discussion promises to offer valuable perspectives on the intersection of the PMO journey, highlighting the critical role of PMOs in navigating the complexities of the modern business landscape.