Till startsida

The Future of Project Management Through the Eyes of the Past

Man hall SEADatum: 12 Mar 2024 kl 16:15PDU-Code: C181YEMDYO+

En karriär som projektledare var inte alltid en karriär. Det var en gång bara en hobby som tekniker gjorde på sin fritid. Hur kom vi från hobby till karriär och vad är nästa steg? Temat för Sverigekonferensen är PASSION FÖR PROJEKT och det är ett perfekt tillfälle att undersöka vilken roll projektledaren har för att nå framgångsrika projekt. Lee Lambert kommer att illustrera hur vi kom hit och vad som kommer härnäst för framtidens projektledare. Han kommer inte att undanhålla några detaljer.

Denna presentation med att dela erfarenheter från någon som har varit där genom allt. Mer än 46 års engagemang i PMI har avslöjat det goda, det dåliga och det fula. Det faktum att PMI har vuxit från ett enda chapter i USA (Houston) till mer än 300 chapter över hela världen är ett bevis på framgången med denna "karriär"-övergång. Införandet av PMP (1,5 miljoner certifieringar) visar tydligt vart yrket har tagot vägen. Varför har detta hänt och vad ska du göra för att förbereda dig för vad som kommer härnäst?

Efter presentationen kommer deltagarna att ha möjlighet att ställa frågor. 

 

A Project Management career wasn’t always a career.  It once was just a hobby that technical people did in their spare time.  How did we get from hobby to career AND what’s next?  The theme for the Sweden Conference is PASSION FOR PROJECTS and it is a perfect opportunity to examine what the role of the project manager is in achieving successful projects.  Lee Lambert will illustrate how we got here and what comes next for the project manager of the future.   He will spare no detail.

This presentation with share the experiences of someone who has been there through it all.  More than 46 years of involvement in PMI has exposed the good, the bad and the ugly. The fact that PMI has grown from one single Chapter in the United States (Houston) to more than 300 chapters worldwide is a testament to the success of this “career” transition  The introduction of the PMP (1.5 million certifies) clearly demonstrates the path the profession is taking.  Why has this happened and what should you do to prepare for what comes next?

Following the presentation, attendees will have the opportunity to ask questions.