Till startsida

Unveiling the Leadership secrets of dance

Hall UMIDatum: 12 Mar 2024 kl 13:00PDU-Code: C181EHULQK+

Mina två passioner - dans och projektledning - kombinerar jag för att ta dig med på en resa för att utforska vad jag tror är de väsentliga ledarskapsförmågan som morgondagens ledare behöver förbättra eller lära sig som en prioritet för att vara relevanta och framgångsrika i framtiden.

 

Taking my two passions  - Dancing and Project Management I combine both to bring you on a journey to explore what I believe are the essential leadership skills that tomorrow’s leaders need to enhance or learn as a priority in order to be relevant and successful in the future.