Till startsida

Jalal Kaawach är en driven systemvetare och affärsutvecklare inom digitalisering och affärssystem. Han är nyfiken och strävar alltid mot att lära och utvecklas. Han älskar utmaningen i att förenkla det komplexa och att uppnå resultat. Idag arbar han som applikationskonsult hos Progresslead och har även erfarenhet inom PPMverktyg.

Driven system scientist and business developer with a focus on digitization and business systems. He is curious and constantly strives to learn, develop and loves the challenge of simplifying the complex and achieving results. Today he work as an Application Consultant at Progresslead and has experiene within PPM tools.