Till startsida

Katarina Wallentin har i mer än 15 år drivit nationella och internationella projekt. Errfarenheten sträcker sig från teknisk projektledare till att ansvara för olika PMO. Hon har en betydande teknisk kunskap av projektledning och har arbetat med bland annat e-handel och logistiklösningar för flygplatser med alla dess typer av kunder, från små företag till stora bolag och kommuner. Genom åren har hon skaffat sig en grundlig erfarenhet i framför allt att leverera ansvarsfullhet, processimplementering, systemintegrering och organisationsledning. Katarina är också certifierad Scrum Master och har introducerat den agila projektmetoden i ollika organisationer.

Katarina Wallentin has over 15 years of experience running national and international projects in different roles. From technical project manager to Head of PMO. She has profound technical knowledge and has worked with a variety of systems including IAM, e-commerce and logistic solutions for airports with all types of clients, from small businesses to major cooperations including municipalities. Over the years she has gained a solid experience in among other things, delivery responsibility, process introduction, system integration and management. Katarina is also a certified Scrum master and has introduced agile project methodology in different organizations.