Till startsida

Katarina Lundh är en verkställande och framåtlutande ledare med mer än 30 års erfarenhet i life science-industrin, och med bakgrund i kunddriven produktutveckling och projektledning. Hon var Global R&D Director hos Johnson & Johnson i 23 år med totalt globalt ansvar för matsmältningspreparat med märken som Imodium, Pepcid och Microlax. Innan dess ledde Katarina över det globala PMO med grupper av projektledare både i Sverige och USA. Ett särskilt dramatiskt projekt ledde till att Katarina nominerades till "Project Leader of the year Award" av Svenska Projektakademin.

Katarina Lundh is an executive and forward leaning leader with 30+ years in life science industry, with a solid background in consumer driven product innovation and project management. She spent 23 years with Johnson & Johnson as Global R&D Director with an end-to-end global R&D responsibility for Digestive Healthcare with brands like Imodium, Pepcid and Microlax. Prior to that Katarina was head of the global Project Management Office with groups of PMs in both Sweden and US. An especially dramatic project got Katarina nominated in 2005 to the ‘Project Leader of the Year Award’, by Swedish Project Academy.