Till startsida

Lisa Olsson, Innovation Leader of the Year 2021, has worked in the private sector in Sweden for more than 20 years. Before she started her current work as Director of Innovation and Transformation with the council in Helsingborg, she managed innovation businesses for Länsförsäkringar, and worked wtih future labs and digital development in the media world. Four years ago, she brought her knowledge on innovation processes and system transformation to be able to make a real difference for the society and its needs.

Lisa Olsson, Årets innovationsledare 2021, har arbetat i mer än 20 år inom den privata sektorn. Innan hon anslöt till sitt nuvarande arbete som innovations- och transformationsdirektör på Helsingborgs stad, drev hon bl a innovationsbolag åt Länsförsäkringar och arbetade med framtidslab och digital utveckling inom medievärlden. För fyra år sedan tog med sig sin kunskap om innovationsprocesser och systemomvandling för att kunna göra verklig skillnad för samhället och dess behov.