Till startsida

Stefan Magnusson och Jonas Harris var pionjärer inom "Scrum som hårdvara" för ett årtionde sedan, trots att det var ett outforskat koncept. De implementerade med framgång korsfunktionella produktteams i hårdvaruinriktiktade företag. De upptäckte att Scrum är till och med mer effektivt i  produktutveckling där hårdvaran är inblandad. Efter åtta år och en mängd experiment i förpackningsindustrin, utvecklade de ett arbetssätt som ökar möjligheten för framgång i framtagandet av fysiska produkter, som också möter utmaningar i utveckling av mjukvara.

Stefan and Jonas pioneered “Scrum for Hardware” a decade ago, despite it being an unexplored concept. They successfully implemented cross-functional product teams in hardware-centric companies, discovering that Scrum is even more effective in hardware-involved product development. After eight years and numerous experiments in the packaging industry, they’ve identified practices that enhance success in building physical products, which can also address challenges in software development.