Till startsida

 

Anmälan/Registration

Observera att du måste ha/skapa ett konto hos PMI Sweden för att boka och delta. Du beöver sedan vara inloggad med detta konto 13-14e mars för att se biljett, program, tider, plats mm och förboka interaktiva sessions. Uppge det företag du vill ska synas på din badge./ To register you need to have/create an account. Make sure you are logged in with this March 13-14 to see ticket, program, book sessions etc. Fill out the company you want to show on your badge.

Priser/Prices:

On-site:

  • Dagevent/Day Event - 2 dagar/days  

mån 13e mars 09.30-18.15 

+ tisd 14e mars 08.30-17.15

Medlemmar i / Members PMI Sweden Chapter:      4800SEK (Early Bird: 4000SEK)

Icke medlemmar / Non members:                             5600SEK (Early Bird: 4800SEK)

 

  • Inklusive Kvällsevent/Including Evening Event (dinner, bar & live show)

mån 18.30-23.00 

(Limited Amount)

-Medlemmar i / Members i PMI Sweden Chapter:    5600SEK (Early Bird: 4800SEK)

-Icke medlemmar / Non members:                           6400SEK (Early Bird: 5600SEK)

 

Digital biljett/Online ticket:

-Medlemmar i / Members PMI Sweden Chapter                                                    590SEK

-Icke medlemmar / Non members                                                                          990SEK

 

 

 

För att erhålla PMI Europa Pass pris kontakta ditt chapter för att få en rabattkod som skall anges vid bokning.

Avbokning möjlig fram tom 24 februari 2023, mot en avgift på 5% av ordinarie pris.

/

For PMI Europe Pass discount contact your chapter to achieve a discount code to add when registering.

Cancellation possible until Feb 24 2023, with a charge of 5% of total org.price.